بی عاطفگی

این من بودم که تو رو پررنگ کردم
وگرنه تو ارزشی نداشتی
مهم نیس
گفتم که فقط تا ی مدتی سیاهپوش آرزو های ننگمم

نه آرزوی مرگ و نه آرزوی خوشبختی برات دارم
فقط برات میخوام که چشات خوب شه
عملت با موفقیت تموم شه
اگه خارج رفتنتم دروغ نبوده
بری به سلامتی
و ی زندگی خوب بسازی
فقط دیگه تو زندگیت کسی رو تحقیر نکن
شاید تو زندگیت منعکس شه رفتارت
منم فقط تا ی مدتی سیاهپوش آرزوهامم
تا ی مدتی معتاد رویاهام
برام دعا کن
البته بهت گفتم حاضرم بدبخت شم و محتاج دعات نباشم
اما
تو دعا کن
فراموشت کنم
رفیق تکه
اونم مادرته
دیگه یادم میمونه هرنامردی رو رفیق خطاب نکنم

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:50 ] [ Haniye ] [ ]